Wymuszenie rozbójnicze

Wymuszenie rozbójnicze – występek polegający na doprowadzeniu innej osoby do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej poprzez zastosowanie wobec niej przemocy, groźby zamachu na życie, zdrowie lub groźby gwałtownego zamachu na mienie. Sprawca musi działać w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla siebie lub dla kogoś innego.

Wymuszenie rozbójnicze
KK z 1997
Ciężar gatunkowy występek
Przepis art. 282 k.k.
Kara pozbawienia wolności od 1 do 10 lat
Strona podmiotowa umyślna w zamiarze bezpośrednim
Odpowiedzialność od 15. roku życia nie
Typ kwalifikowany

nie

Typ uprzywilejowany

przypadek mniejszej wagi zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Wymuszenie rozbójnicze różni się od rozboju odstępem czasowym pomiędzy działaniem sprawcy a reakcją pokrzywdzonego, podczas którego pokrzywdzony nie pozostaje pod bezpośrednim wpływem zmuszającego. Wyjątkowo tylko zachowania te mogą występować równocześnie a to w wypadku niszczenia mienia pokrzywdzonego przez sprawcę lub grożenia takimi zniszczeniami w celu zmuszenia pokrzywdzonego do działań o wskazanym charakterze.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj