Wypowiedzenie

komunikat językowy wyrażony zespołem wyrazów

Wypowiedzeniekomunikat językowy wyrażony zespołem wyrazów powiązanych logicznie i gramatycznie lub jednym wyrazem, wyodrębnionym prozodyjnie (mającym zamknięty kontur intonacyjny)[1].

Wypowiedzenia mogą być werbalne (z osobową formą czasownika, od łac. verbum – czasownik) lub niewerbalne (bez osobowej formy czasownika). Werbalnymi nazywamy zdania. Niewerbalne są to równoważniki zdań (gdzie można wprowadzić osobową formę czasownika), wykrzyknienia i zawiadomienia (w obu przypadkach niemożliwe jest wprowadzenie osobowej formy czasownika)[1].

Wypowiedzenia możemy podzielić na:

  • pojedyncze
  • złożone – co najmniej dwa wypowiedzenia.

Wypowiedzenia możemy zróżnicować też ze względu na to, że postawa mówiącego może być[2]:

  • oznajmująca, neutralna,
  • żądająca,
  • pytająca.

Termin „wypowiedzenie” wprowadził do językoznawstwa Zenon Klemensiewicz.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj

  • Zenon Klemensiewicz, Zarys składni polskiej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953.