Wyrób budowlany

Wyrób budowlany (ang. construction product) – każdy wyrób lub zestaw[a] wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych[b] lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych[1][2].

Wyrób budowlany

UwagiEdytuj

  1. „zestaw” oznacza wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły zostać włączone w obiektach budowlanych
  2. „obiekty budowlane” oznaczają budynki i budowle

PrzypisyEdytuj

  1. Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213)
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5)