Wyrażenie arytmetyczne

Wyrażenie arytmetyczne – w językach programowania dowolne wyrażenie typu liczbowego. Może być ono złożone ze zmiennych, liczb, funkcji, symboli działań itp.[1]

W matematyce podobne znaczenie (choć bez możliwości użycia funkcji) ma pojęcie wyrażenia algebraicznego. Niektórzy uważają, że wyrażenie arytmetyczne to wyrażenie matematyczne, które w odróżnieniu od wyrażenia algebraicznego, nie zawiera zmiennych, tylko stałe[2]. Jeszcze inni uznają wyrażenie arytmetyczne za synonim wyrażenia algebraicznego.

PrzypisyEdytuj

  1. Encyklopedia szkolna – matematyka. Warszawa: WSiP, 1990, s. 323.
  2. David L. Heiserman: Pre-algebra Chapter 8 Expressions and Equations. [dostęp 17 czerwca 2009].