Wyrażenie wymierne

Wyrażenie wymiernewyrażenie arytmetyczne utworzone z liczb wymiernych i zmiennych o tej własności, że występują w nim wyłącznie takie operacje arytmetyczne, które po podstawieniu za zmienne liczb wymiernych dają w wyniku liczbę wymierną. Oznacza to że w wyrażeniu wymiernym występować mogą jedynie następujące działania:

Można zatem powiedzieć, że

jest wyrażeniem wymiernym, zaś

nie jest. Wyrażenie

dla – naturalnych nie jest uważane za wyrażenie wymierne, jednak wyrażenie postaci

nadal może być uważane za wyrażenie wymierne utworzone z wielomianów.

Wyrażenia wymierne są elementami ciała wyrażeń wymiernych.