Wyrobisko podziemne

Wyrobisko podziemne – pusta przestrzeń w górotworze powstała wskutek usunięcia skał w ramach robót górniczych. Aby przestrzeń ta zachowała swą funkcjonalność, najczęściej niezbędne jest jej zabezpieczenie zwane obudową górniczą.

Wyrobisko w kopalni w Johannesburgu, ok. 1900 r.

Podział górniczych wyrobisk podziemnych edytuj

Wśród podziemnych wyrobisk górniczych możemy wyróżnić:

Ze względu na przebieg edytuj

Ze względu na kształt przekroju poprzecznego edytuj

  • Kołowe
  • Prostokątne
  • Trapezowe
  • Eliptyczne
  • Łukowe

Ze względu na przeznaczenie edytuj

Ze względu na usytuowanie edytuj

  • Wyrobiska kamienne – wyrobisko korytarzowe usytuowane w skałach płonnych, do 20% przybierki złoża
  • Wyrobiska kamienno-złożowe – przybierka złoża 20 – 90%
  • Wyrobiska złożowe – wykonane w złożu, do 10% przybierki skały płonnej

Bibliografia edytuj

  • S. Piechota, Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń, Kraków 2008.