Wyrostek zębodołowy

Wyrostek zębodołowy (łac. processus alveolaris) – część kości szczęk, w której osadzone są zęby. Zęby tkwią (→wklinowanie) w zębodołach, oddzielonych od siebie przegrodami zębowymi. W zębodołach zębów wielokorzeniowych znajdują się również przegrody międzykorzeniowe.

Pojęcie wyrostek zębodołowy odnosi się jedynie do szczęk, nie do żuchwy. Anatomicznie rozróżniamy wyrostek zębodołowy szczęki, jednak część zębodołową żuchwy.