Wysoczyzna Łomnicy

Wysoczyzna Łomnicy – południkowo wydłużony mikroregion fizycznogeograficzny leżący w środkowo-zachodniej części Kotliny Kłodzkiej (332.54).

Wysoczyzna Łomnicy
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Masyw Czeski

Podprowincja

Sudety z Przedgórzem Sudeckim

Makroregion

Sudety Środkowe

Mezoregion

Kotlina Kłodzka

Mikroregion(y)

Wysoczyzna Łomnicy

Zajmowane
jednostki
administracyjne

województwo dolnośląskie, powiat kłodzki

Modrzew europejski rosnący na terenie Wysoczyzny Łomnicy

Od zachodu i południa graniczy z Górami Bystrzyckimi, od wschodu z Obniżeniem Bystrzycy Kłodzkiej, a od północy z właściwą Kotliną Kłodzką.

Wysoczyznę Łomnicy, Obniżenie Bystrzycy Kłodzkiej, Wysoczyznę Idzikowa oraz Wysoczyznę Międzylesia często łączy się w odrębną jednostkę – Rów Górnej Nysy.

Miejscowości edytuj

Starkówek, Starków, Nowa Łomnica, Stara Łomnica, Szklarka, Wyszki, Ponikwa, Stara Bystrzyca.