Wysoczyzna Nowogródzka

Wysoczyzna Nowogródzka (843.26; biał. Навагрудскае ўзвышша, Nawahrudskaje uzwyszsza; ros. Новогрудская возвышенность, Nowogrudskaja wozwyszennost´) – mezoregion fizycznogeograficzny Europy Wschodniej położony na obszarze Białorusi i w niewielkiej części Litwy, wchodzący w skład megaregionu Nizina Wschodnioeuropejska, prowincji Niż Wschodniobałtycko-Białoruski i podprowincji Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie, makroregionu Poniemnie[1]. Charakterystyczną cechą terenu jest występowanie wzgórz morenowych. Zgodnie z uniwersalną regionalizacją dziesiętną mezoregion oznaczony jest numerem 843.26[1].

Wysoczyzna Nowogródzka
Ilustracja
Megaregion Nizina Wschodnioeuropejska
Prowincja Niż Wschodniobałtycko-Białoruski
Podprowincja Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie
Makroregion Poniemnie


PrzypisyEdytuj

  1. a b Jerzy Kondracki. Fizycznogeograficzna regionalizacja republik Litewskiej i Białoruskiej w układzie dziesiętnym. „Przegląd Geograficzny”. LXIV, s. 344, 1992. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. ISSN 0033-2143 (pol.).