Wysoczyzna Rawska

Wysoczyzna Rawska (318.83) – kraina geograficzna w południowo-wschodniej części Niziny Mazowieckiej w obszarze Wzniesień Południowomazowieckich.

Wysoczyzna Rawska
Ilustracja
Wysoczyzna Rawska w okolicy Karolewa
Mapa regionu
Prowincja

Niż Środkowoeuropejski

Podprowincja

Niziny Środkowopolskie

Makroregion

Wzniesienia Południowomazowieckie

Mezoregion

Wysoczyzna Rawska

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
województwo mazowieckie
województwo łódzkie

Wysoczyzna Rawska położona jest po wschodniej stronie doliny Rawki, na terenach województw mazowieckiego i łódzkiego. Typową formą rzeźby terenu na jej obszarze są równiny urozmaicone pagórkami morenowymi i dolinami rzecznymi. Wysokość bezwzględna waha się tu od 150 do 210 m n.p.m.

Powstanie wysoczyzny związane jest z działalnością lądolodu z okresu zlodowacenia środkowopolskiego stadiału Warty.

BibliografiaEdytuj