Wysoczyzna morenowa

Wysoczyzna morenowa – rozległe, niewysokie wzniesienie utworzone z materiału morenowego, otoczone przeważnie pradolinami.

Podstawowe typy moren edytuj