Występekczyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc (art. 7 § 3 Kodeksu karnego).

Czyn zabroniony popełniony umyślnie, którego dolna granica ustawowego zagrożenia karą wynosi nie mniej niż 3 lata pozbawienia wolności albo jest zagrożony karą surowszą, stanowi zbrodnię.

Przykłady sankcjiEdytuj

 • Kto (…) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 • Kto (…) podlega karze pozbawienia wolności:
  • do lat 3,
  • od 3 miesięcy do lat 5,
  • od 6 miesięcy do lat 8,
  • od roku do lat 10,
  • od lat 2 do 12.

Zobacz teżEdytuj