Wywiad (rozmowa)

Wywiad – rozmowa pomiędzy dwoma osobami, lub prowadzącym i grupą osób, podczas której osoba przeprowadzająca wywiad zadaje pytania w celu uzyskania pewnych informacji, dotyczących na przykład jakiegoś ważnego wydarzenia.

Przykład przeprowadzanego wywiadu telewizyjnego
Wywiad z pływakiem

GatunekEdytuj

Wywiad – rozmowa ma strukturę, w której naprzemiennie zadaje się pytania (lub wypowiada zdania mające funkcję pytań) i uzyskuje na nie odpowiedzi. Wywiad jako gatunek prasowy cechuje się tym, że ma za zadanie zbieranie informacji pozostających w kręgu zainteresowania opinii publicznej. Inne gatunki nie muszą w ten sposób zachowywać dynamiki procesu zasięgania informacji. Wywiad należy do tzw. gatunków interakcyjnych, opartych na dialogu.

HistoriaEdytuj

Wywiad prasowy jest gatunkiem, którego moment narodzin można określić z dużą dokładnością. Pierwszym opublikowanym wywiadem był wywiad Jamesa Gordona Bennetta Sr. (1795–1872), ojca Jamesa Gordona Bennetta Jr., z pocztmistrzem z Buffalo, opublikowany w „New York Herald” 13 października 1835 r. Bennetta uważa się za twórcę tego gatunku[potrzebny przypis].

AutoryzacjaEdytuj

Wywiad prasowy jest zawsze opracowywany, co powoduje powstanie niebezpieczeństwa znacznych zmian merytorycznej zawartości publikowanej wypowiedzi. Stąd też w przypadku wywiadów prasowych, będących przytoczeniem słów w mowie niezależnej, wymagana jest na ogół tzw. autoryzacja, czyli akceptacja przez rozmówcę opracowanej wersji wywiadu, przeznaczonego do publikacji.

Zur Sache, zur PersonEdytuj

Niemiecki teoretyk Walther von La Roche (1936–2010) proponuje następującą typologię wywiadu[1]:

  • zur Person (niem. „dotyczący osoby”) – prezentuje osobowość rozmówcy,
  • zur Sache (niem. „dotyczący rzeczy”) – dotyczy tylko faktów informacyjnych,
  • zur Meinung (niem. „dotyczący opinii”) – odnosi się do przekonań rozmówcy.

PrzypisyEdytuj