Wyzwalacz napięciowy

Wyzwalacz napięciowywyzwalacz zasilany ze źródła napięciowego.

W Polsce zwyczajowo przyjęto podział wyzwalaczy napięciowych na dwie grupy: wyzwalacze wzrostowe i zanikowe. Jest to podział nieformalny poza systemem norm.

  • Wyzwalacze wzrostowe reagują przy zasileniu wyzwalacza (wzroście napięcia).
  • Wyzwalacze zanikowe reagują przy wyłączeniu napięcia zasilania (zaniku napięcia).

BibliografiaEdytuj

  • PN-IEC 60050-441:2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 441: Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki