Wzór Gell-Manna-Nishijimy

Wzór Gell-Manna-Nishijimy – równanie opisujące własności hadronów, łącząc liczby kwantowe, czyli liczbę barionową dziwność i izospin z ładunkiem elektrycznym Zostało zaproponowane przez Kazuhika Nishijimę i Tadao Nakano (w 1953) oraz, niezależnie, Murraya Gell-Manna (w 1956).

Równanie to ma następującą postać:

Pierwotnie wzór sformułowano na podstawie eksperymentów. Obecnie jest rozumiany jako następstwo wprowadzenia modelu kwarkowego.

W uproszczeniu, ładunek elektryczny cząstki wiąże się z jej izospinem i hiperładunkiem poniższą zależnością: