Wzór Lorentza

opis skrócenia ciała w ruchu

Wzór Lorentza – wzór na skrócenie odległości (skrócenie Lorentza lub Lorentza-Fitzgeralda) mierzonej w kierunku ruchu, w poruszającym się układzie odniesienia. Efekty są tym większe, im prędkość względna układów odniesienia jest bliższa prędkości światła w próżni. Skrócenie to wynika z transformacji Lorentza[1].

Wzór na skrócenie Lorentza wraz z ilustracją, namalowane na murze w Lejdzie, 2017 rok

Długość ciała (odległość punktów) układzie odniesienia, w którym ciało spoczywa wynosi S, to w układzie odniesienia poruszającym się w kierunku mierzenia długości S, z prędkością v względem tamtego układu, długość tego ciała S' jest mniejsza i określona wzorem:

inaczej

gdzie

= 299 792 458 m/s to prędkość światła w próżni.

Poniższa tabela ukazuje efekt skrócenia długości dla wybranych prędkości:

W skrócenie ciała o długość w spoczynku 1 m.

Prędkość Skrócenie l=S-S′ [m]
1 m/s 5,563 · 10−18
0,1 c 0,0050
0,9 c 0,564
0,999 c 0,9553

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj