Wzór Rydberga

opis widma wodoru

Wzór Rydberga (wzór Rydberga-Ritza) – wzór opisujący w fizyce atomowej wszystkie długości fal w widmie liniowym wodoru (serie widmowe wodoru), później rozszerzony też na niektóre serie innych pierwiastków w stanie gazowym.

Wzór został przedstawiony przez szwedzkiego fizyka Johannesa Rydberga 5 listopada 1888 r., a w 1908 roku został rozszerzony przez szwajcarskiego fizyka Walthera Ritza.

Wzór dla atomu wodoruEdytuj

 

gdzie:

 długość fali w próżni światła emitowanego przez atom,
 stała Rydberga dla wodoru,
  i  liczby całkowite,  

Przyjmując   równe 1 i zmieniając   począwszy od 2 do nieskończoności, wzór opisuje serię Lymana z granicą 91 nm:

    Nazwa Granica serii
1   seria Lymana     91 nm
2   seria Balmera   365 nm
3   seria Paschena   821 nm
4   seria Bracketta 1459 nm
5   seria Pfunda 2280 nm
6   seria Humphreysa 3283 nm

Seria Lymana leży w ultrafiolecie, Balmera w świetle widzialnym, a Paschena, Bracketta, Pfunda i Humphreysa w podczerwieni.

Wzór dla dowolnego atomu wodoropodobnegoEdytuj

Powyższe równanie można rozszerzyć do następującej postaci, która może być stosowana dla dowolnego atomu wodoropodobnego:

 

gdzie:

 długość fali w próżni światła emitowanego przez atom w próżni,
 stała Rydberga dla wodoru,
  i   – liczby całkowite,  
 liczba atomowa, dla wodoru równa 1.