Wzgórza Łopuszańskie

Wzgórza Łopuszańskie (342.16) – pasma wzgórz znajdujące się we wschodniej części Wyżyny Przedborskiej. Sąsiadują z Pasmem Przedborsko-Małogoskim oraz Płaskowyżem Suchedniowskim.

Wzgórza Łopuszańskie
Mapa regionu
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Wyżyny Polskie
Podprowincja Wyżyna Małopolska
Makroregion Wyżyna Przedborska
Mezoregion Wzgórza Łopuszańskie
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
woj. świętokrzyskie
woj. łódzkie

Najwyższe wzniesienie o wysokości 299 m n.p.m. znajduje się w okolicach wsi Łopuszno. Wzgórza zbudowane są ze skał jurajskich oraz górnotriasowych. Wschodnia część tego obszaru odwadniana jest przez rzekę Łosośną, część zachodnia przez Czarną Konecką. Miejscami występują tu wydmy.