Wzgórza Ścinawskie

Wzgórza Ścinawskie – wzgórza położone w Obniżeniu Ścinawki, zajmujące obszar około 80 km². Najwyższe szczyty Wzgórz Ścinawskich to Gardzień (556 m n.p.m.), Nowa Kopka (549 m n.p.m.) oraz Ścinawskie Wzgórze (535 m n.p.m.).

Wzgórza Ścinawskie
Ilustracja
Czeskie Wzgórze (427 m n.p.m.)
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Masyw Czeski

Podprowincja

Sudety z Przedgórzem Sudeckim

Makroregion

Sudety Środkowe

Mezoregion

Obniżenie Ścinawki

Mikroregion(y)

Wzgórza Ścinawskie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska
gmina Radków
gmina Mieroszów
Czechy