Wzgórza Opatowsko-Malanowskie

Wzgórza Opatowsko-Malanowskie - pas wzgórz morenowych we wschodniej części Wysoczyzny Kaliskiej.

Rozciągają się od wschodniej krawędzi doliny Prosny (pas od okolic Godzieszy po Kalisz) na wschód po rejon Malanowa gdzie łączą się z Wysoczyzną Turecką. Przecinają je doliny dwóch rzek: Pokrzywnicy i Swędrni.

Najwyższy punkt Wzgórz znajduje się w okolicach miejscowości Chełmce, ok. 5 km na południowy wschód od Kalisza. Liczy 189 m n.p.m. i jest jednocześnie najwyższym punktem Wysoczyzny Kaliskiej.