Otwórz menu główne

Wzgórza Rymanowskie

Wzgórza Rymanowskie – najbardziej na północ wysunięta, środkowa część Beskidu Niskiego, położona na północ od Beskidu Dukielskiego i Gniazda Jawornika. Obejmuje dwa ciągi wzniesień o wysokościach od 500 do 650 m n.p.m., biegnące łukiem z zachodu na południowy wschód pomiędzy dolinami Jasiołki (na zachodzie) i Wisłoka (na wschodzie). Ciągi te są rozcięte na mniejsze odcinki dolinami potoków płynących z południa na północ (licząc od zachodu): Lubatówki, Iwonickiego Potoku i Taboru. Pomiędzy Wzgórzami Rymanowskimi położone są uzdrowiska Iwonicz-Zdrój i Rymanów-Zdrój.

Wzgórza Rymanowskie
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Zewnętrzne Karpaty Zachodnie
Podprowincja Beskidy Środkowe
Makroregion Beskid Niski
Mezoregion Wzgórza Rymanowskie
Zajmowane
jednostki
administracyjne
woj. podkarpackie

Do szczytów Wzgórz Rymanowskich należą m.in.: w części północnej:

w części południowej: