X.509 - standard definiujący schemat dla certyfikatów kluczy publicznych, unieważnień certyfikatów oraz certyfikatów atrybutu służących do budowania hierarchicznej struktury PKI. Kluczowym elementem X.509 jest urząd certyfikacji, który pełni rolę zaufanej trzeciej strony w stosunku do podmiotów oraz użytkowników certyfikatów.

Koncepcja certyfikatów, ich ważności oraz odwoływania została przedstawiona po raz pierwszy w 1978 roku przez Lorena Kohnfeldra[1]. Pierwsza wersja standardu X.509 została opublikowana w 1988 roku.

Oryginalny standard X.509 jest redagowany przez ITU-T[2] i opisuje strukturę certyfikatu, listy CRL oraz certyfikatu atrybutu. Standardy o identycznej lub zbliżonej treści są również publikowane przez następujące organizacje normalizacyjne:

Przypisy Edytuj

Zobacz też Edytuj