XII Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Szczepanowskiego we Lwowie

XII Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Szczepanowskiego we Lwowiepolska szkoła z siedzibą we Lwowie w okresie II Rzeczypospolitej, od 1938 o statusie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

XII Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Szczepanowskiego we Lwowie
gimnazjum / liceum ogólnokształcące
Państwo

 Polska

Miejscowość

Lwów

Adres

ul. Szumlańskich 7 (oraz ul. Szeptyckich 16)

Data założenia

1925

Patron

Stanisław Szczepanowski

brak współrzędnych

Historia edytuj

Pierwotnie w okresie zaboru austriackiego została założona C. K. II Państwowa Szkoła Realna we Lwowie (późniejsze XI Państwowe Gimnazjum im. Jana i Andrzeja Śniadeckich we Lwowie)[1][2].

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości do 1923 istniały przy ul. Szeptyckich 16 i Szumlańskich 7 oddziały równolegle II Szkoły Realnej, pozostające pod dyrekcją tej szkoły, mieszczącą się przy ul. Szymonowiczów[1]. Od 1 stycznia 1923 kierownikiem tych oddziałów był dr Bazyli Kalicun-Chodowicki[1]. 9 czerwca 1925 te oddziały zostały przekształcone w samoistne XII Państwowe Gimnazjum w typie matematyczno-przyrodniczym[1][2]. Na przełomie lutego i marca 1926 na wniosek rady pedagogicznej szkoły Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nadało szkole nazwę „Państw. gimnazjum XII. we Lwowie im. Stan. Szczepanowskiego we Lwowie”[1]. W tymże roku w szkole prowadzono osiem klas w ośmiu oddziałach, w których uczyło się 284 uczniów wyłącznie płci męskiej[2]. W roku szkolnym 1928/1929 szkoła działała w dwóch budynkach przy ul. Szumlańskich 7 i Szeptyckich 16[1].

Zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wojciecha Świętosławskiego z 23 lutego 1937 „XII Państwowe Gimnazjum im. Stanisława Szczepanowskiego we Lwowie” zostało przekształcone w „XII Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Szczepanowskiego we Lwowie” (państwową szkołę średnią ogólnokształcącą, złożoną z czteroletniego gimnazjum i dwuletniego liceum), a po wejściu w życie tzw. reformy jędrzejewiczowskiej szkoła miała charakter męski, a wydział liceum ogólnokształcącego był prowadzony w typie humanistycznym łączonym z matematyczno-fizycznym[3].

Do 1939 szkoła mieściła się pod adresem ulicy Szumlańskich 7[4] (obecna ulica Sieczenowa)[5].

Dyrektorzy edytuj

  • dr Bazyli Kalicun-Chodowicki (1 I 1923–1925, jako kierownik)[6]
  • Piotr Urban (do 1 XII 1925, jako z-ca dyr., kierownik)
  • dr Wiktor Osiecki (kier. od 22 VIII 1915, dyr. od 1 XIII 1925)[1][7]

Nauczyciele edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b c d e f g I. Kronika zakładu. W: Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum XII im. Stan. Szczepanowskiego we Lwowie za rok szkolny 1928/29. Lwów: 1929, s. 3-6.
  2. a b c Zygmunt Zagórowski: Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych. Rocznik II. Warszawa-Lwów: Książnica-Atlas, 1926, s. 140, 141.
  3. Państwowe licea i gimnazja w Okręgu Szkolnym Lwowskim. „Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lwowskiego”. Nr 6, s. 262, 30 czerwca 1938. 
  4. Ilustrowany informator miasta Lwowa ze spisem miejscowości województwa lwowskiego na rok 1939. Kraków: 1939, s. 17.
  5. Nazwy ulic Lwowa. lwow.com.pl. [dostęp 2020-03-25].
  6. Ruch służbowy. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej”. Nr 17, s. 330, 1 listopada 1925. 
  7. Ruch służbowy. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej”. Nr 2, s. 36, 15 stycznia 1926. 

Linki zewnętrzne edytuj