XI Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Jana i Andrzeja Śniadeckich we Lwowie

XI Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Jana i Andrzeja Śniadeckich we Lwowiepolska szkoła z siedzibą we Lwowie w okresie II Rzeczypospolitej, od 1938 o statusie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

XI Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Jana i Andrzeja Śniadeckich we Lwowie
gimnazjum / liceum ogólnokształcące
Ilustracja
Gmach szkoły w 2012
Państwo

 Polska

Miejscowość

Lwów

Adres

ul. Szymonowiczów 1

Data założenia

1899

Patron

Jan Śniadecki
Andrzej Śniadecki

brak współrzędnych

Historia edytuj

Pierwotnie w okresie zaboru austriackiego w 1856 powstała C.K. Szkoła Realna, jedyna tego typu działająca we Lwowie, funkcjonująca przy ul. Kamiennej (późniejsza ul. Kubali)[1]. Z uwagi na dużą liczbę uczniów oraz niewystarczającą infrastrukturę placówki w 1899 została utworzona filia C. K. Szkoły Realnej przy ul. Szeptyckich 16[1][2]. Od 1899 prowadzono w niej cztery klasy, a od 1901 osiem klas, a zajęcia prowadzono w budynkach pod numerami 14 i 16 ww. ulicy[1]. Od 1902 zajęcia prowadzono także w lokalu przy ul. Szumlańskich 7 i wówczas prowadzono 12 oddziałów równorzędnych[1]

W 1903 szkoła została przekształcona w samoistną C. K. II Państwową Szkołę Realną[1][2]. W 1903 obejmowała sześć klas, a działała w czterech lokalizacjach, przy ul. Szeptyckich 14 i 16, ul. Szumlańskich 7 i 11a[1]. Od 1905 prowadzono siedem klas[1].

Podczas I wojny światowej w roku szkolnym 1917/1918 szkołę przeniesiony do nowo wybudowanego gmachu przy ul. Szymonowiczów[1]. U kresu wojny w listopadzie 1918 w czasie obrony Lwowa w ramach wojny polsko-ukraińskiej w nieukończonym budynku szkoły realnej działała komenda polskiej Milicji Wojskowej pod dowództwem por. Ludwika Baara[3].

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości szkoła funkcjonowała początkowo jako Państwowa Szkoła Realna im. Jana i Andrzeja Śniadeckich we Lwowie[4], po czym została przemianowana na XI Państwowe Gimnazjum im. Jana i Andrzeja Śniadeckich we Lwowie i w 1922 obejmowała siedem klas zasadniczych oraz osiem oddziałów równoległych[2]. Do 1923 przy ul. Szeptyckich 16 i Szumlańskich 7 istniały oddziały równolegle II Szkoły Realnej, pozostające pod dyrekcją szkoły[1]. 9 czerwca 1925 te oddziały zostały przekształcone w samoistne XII Państwowe Gimnazjum we Lwowie w typie matematyczno-przyrodniczym[1][2].

W połowie lat 20. XI Gimnazjum działało w typie matematyczno-przyrodniczym[2]. W okresie II Rzeczypospolitej Gimnazjum mieściło się przy ulicy Szymonowiczów 1-3[2]. W 1926 w szkole było osiem klas z oszesnastoma oddziałami, w których uczyło się łącznie 550 uczniów wyłącznie płci męskiej[2].

Podczas obchodów 16 rocznicy obrony Lwowa 22 listopada 1934 w gmach szkoły został wmurowany Krzyż Obrony Lwowa[5].

Zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wojciecha Świętosławskiego z 23 lutego 1937 „XI Państwowe Gimnazjum im. Jana i Andrzeja Śniadeckich we Lwowie” zostało przekształcone w „XI Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Jana i Andrzeja Śniadeckich we Lwowie” (państwową szkołę średnią ogólnokształcącą, złożoną z czteroletniego gimnazjum i dwuletniego liceum), a po wejściu w życie tzw. reformy jędrzejewiczowskiej szkoła miała charakter męski, a wydział liceum ogólnokształcącego był prowadzony w typie humanistycznym i przyrodniczym[6].

Do 1939 szkoła mieściła się pod adresem ulicy Szymonowiczów 1[7] (obecna ulica Melnyka)[8].

8 października 1978 w Chorzowie odbył się Zjazd Absolwentów XI Gimnazjum we Lwowie[9].

Dyrektorzy edytuj

 • Teofil Gerstmann (1899)[1]
 • Michał Lityński (1903-1919)[1]
 • Józef Trojan (1910-1912, jako kierownik)[1]
 • Artur Passendorfer (1912-lata 20.)[2][10]
  • dr B. Jurkowski (1914/1915, jako kierownik)[1]
 • Władysław Probulski (-1932)[1][11]
 • Stanisław Przeździecki (p.o. dyrektora od 1937[12], dyrektor od 1 IV 1938[13])

Nauczyciele edytuj

Uczniowie i absolwenci edytuj

Absolwenci

Uczniowie

Przypisy edytuj

 1. a b c d e f g h i j k l m n o I. Kronika zakładu. W: Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum XII im. Stan. Szczepanowskiego we Lwowie za rok szkolny 1928/29. Lwów: 1929, s. 3-6.
 2. a b c d e f g h Zygmunt Zagórowski: Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych. Rocznik II. Warszawa-Lwów: Książnica-Atlas, 1926, s. 140.
 3. Ludwik Baar: Milicja Wojskowa w obronie Lwowa. W: Jarosław Waniorek (red.): Obrona Lwowa. 1-22 listopada 1918. Tom 2. Źródła do dziejów walk o Lwów i województwa południowo-wschodnie 1918-1920. Relacje uczestników. Warszawa: 1993, s. 51, 58. ISBN 83-85218-56-4.
 4. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowej Szkoły Realnej im. Jana i Andrzeja Śniadeckich we Lwowie za rok szkolny 1920-21. Lwów: 1921, s. 1.
 5. Z kraju. Rocznica oswobodzenia Lwowa. „Kurier Warszawski”. Nr 323, s. 5, 23 listopada 1934. 
 6. Państwowe licea i gimnazja w Okręgu Szkolnym Lwowskim. „Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lwowskiego”. Nr 6, s. 262, 30 czerwca 1938. 
 7. Ilustrowany informator miasta Lwowa ze spisem miejscowości województwa lwowskiego na rok 1939. Kraków: 1939, s. 17.
 8. Nazwy ulic Lwowa. lwow.com.pl. [dostęp 2020-03-25].
 9. O Lwowianach, Lwowie i Małopolsce Wschodniej. Zjazd absolwentów XI Gimnazjum im. J.J. Śniadeckich we Lwowie. „Biuletyn”. Nr 43, s. 43, Czerwiec 1982. Koło Lwowian w Londynie. 
 10. Zbysław Popławski: Gimnazja na odłączonych ziemiach Małopolski Wschodniej. lwow.com.pl. [dostęp 2018-11-30].
 11. Ruch służbowy. Śp. Władysław Probulski. „Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lwowskiego”. Nr 6, s. 372, 25 czerwca 1932. 
 12. Ruch służbowy. „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego”. Nr 2, s. 99, 25 lutego 1937. 
 13. Ruch służbowy. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej”. Nr 5, s. 198, 20 maja 1939. 

Linki zewnętrzne edytuj