XXII Zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego obradował od 17 do 31 października 1961 r. w Państwowym pałacu kremlowskim w Moskwie. Zjazd zaaprobował linię polityczną KC KPZR sformułowaną w referacie sprawozdawczym Komitetu Centralnego, wygłoszonym przez Nikitę Chruszczowa, uchwalił jednomyślnie nowy program KPZR oraz nowy statut Partii[1]. Zjazd podjął uchwałę w sprawie Mauzoleum Lenina i uznał za niepożądane dalsze zachowanie w Mauzoleum sarkofagu z trumną Józefa Stalina. Zjazd podjął tę decyzję dlatego, że Stalin poważnie pogwałcił zasady leninowskie i nadużywał władzy, ponieważ odbywały się masowe represje przeciwko uczciwym ludziom radzieckim, a także występowały niektóre inne ujemne posunięcia[2]. Na XXII zjeździe KPZR Nikita Chruszczow zadeklarował, że do 1980 r. zbudowany będzie komunizm[3].

Nikita Chruszczow: zbudujemy komunizm do 1980 roku.

Zjazd odegrał doniosłą rolę w utworzeniu nowej dyscypliny naukowego komunizmu[4] oraz wprowadzeniu przedmiotu „marksizm-leninizm” (pod nazwą „Wiedza o społeczeństwie”) do wszystkich szkół średnich na całym terenie ZSRR. Na zjeździe został przyjęty Kodeks moralny budowniczego komunizmu[5][6][7].

Przypisy edytuj

  1. Adam Łopatka. Przerastanie państwowości socjalistycznej w komunistyczny samorząd społeczny. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”. 23 (4), s. 1-14, 1961. Wydział Prawa i Administracji UAM. ISSN 0035-9629. (pol.). 
  2. Adam Łopatka. Idee XXII Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. „Przegląd Zachodni”. 6, s. 195, 1961. Instytut Zachodni. 
  3. Michał Kacewicz: Dekada Putina: cywilizacyjne ambicje i puste portfele. [w:] Opinie [on-line]. Biełsat TV, 2020.07.22. [dostęp 2020-09-02]. (pol.).
  4. Михаил Немцев. К истории советской академической дисциплины «Основы научного коммунизма». „Идеи и идеалы”. 1 (27), s. 23-38, 2016. Новосибирский государственный университет экономики и управления. DOI: 10.17212/2075-0862-2016-1.1-23-38. ISSN 2075-0862. (ros.). 
  5. Моральный кодекс // Мёзия — Моршанск. — М. : Советская энциклопедия, 1974. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 16).
  6. Антипин Н. А. Философия морали и парадоксы современного российского общества // Философия морали. тоска по русскому аристократизму (К 70-летию В. П. Фетисова) (Электронный ресурс): материалы этико-философского семинара им. Андрея Платонова 12-13 мая 2011 / Под ред. проф. В. В. Варава, доц. И. О. Надточий, доц. Н. А. Панова, ст. преп. О. В. Фесикова. — 2-е изд., стер. — М.: Флинта, 2012. — С. 84—102. — 480 с. — ISBN 978-5-9765-1339-6.
  7. (ang.) Deborah A., Field. Private life and communist morality in Khrushchev's Russia. — Peter Lang, 2007. — P. 11. — ISBN 978-0-8204-9502-6.

Linki zewnętrzne edytuj