XXXVIII symfonia (KV 504)

XXXVIII Symfonia D-dur (KV 504) - symfonia skomponowana przez Wolfganga Amadeusa Mozarta w 1786. Zwana Praską. Powstała z myślą o wyjeździe kompozytora do Pragi w styczniu 1787. Jest ona znacznie trudniejsza do wykonania i bardziej zaawansowana konceptualnie niż jakakolwiek z poprzednich symfonii Mozarta.

Prapremiera odbyła się 19 stycznia 1787.

Części SymfoniiEdytuj

  1. Adagio—Allegro, 4/4
  2. Andante, 6/8 (G-dur)
  3. Finale: Presto, 2/4

InstrumentacjaEdytuj

  • 2 flety
  • 2 oboje
  • 2 fagoty
  • 2 rogi
  • kwintet smyczkowy
  • kotły
  • trąbki