Złoża skarnowe

Złoża skarnowezłoża powstające pod wpływem połączonego działania ciepła intruzji i gorących zmineralizowanych roztworów wodno-gazowych. Tworzą się w skałach przylegających do intruzji, jak również wewnątrz intruzji, zastępując peryferyczne strefy skał magmowych.

Złoża tworzą skarny związane najczęściej z intruzjami hipabysalnymi, brak ich natomiast w pobliżu abysalnych skał magmowych. Skarny mogą się tworzyć w szerokim zakresie temperatur, gdzie za górną granicę przyjmuje się 1200-900 °C, a dolną 250-50 °C.

Złoża skarnowe nazywane są:

  • kontaktowymi,
  • kontaktowo-metasomatycznymi,
  • kontaktowo-pneumatolitycznymi,
  • pirometasomatycznymi.

BibliografiaEdytuj

  • W.I. Smirnow: Geologia złóż kopalin użytecznych. Wydawnictwo Geologiczne, 1986.

Linki zewnętrzneEdytuj