Złoże filtracyjne

Złoże filtracyjne - materiał skalny, porowaty wypełniający zbiornik - filtr, odznaczający się podstawowymi właściwościami fizycznymi:

Najczęściej używanymi materiałami są: