Złoże kopaliny

Złoże kopaliny – naturalne nagromadzenie minerałów, skał oraz innych substancji, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą[1]. Według polskiego prawa złożem kopaliny nie są hałdy pogórnicze, nasypy, składowiska urobku i inne antropogeniczne nagromadzenia minerałów (gdyż nie są pochodzenia naturalnego).

W doktrynie prawa górniczego zakwestionowano odwołanie w przepisie do kryterium możności osiągnięcia korzyści gospodarczej z wydobycia[2]. Eksploatacja złoża, a w przypadku złóż objętych własnością górniczą – także ich poszukiwanie i rozpoznawanie – wymaga uprzedniego pozyskania odpowiedniej koncesji.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Art. 6 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2023 r. poz. 633).
  2. A. Lipiński, R. Mikosz: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Warszawa: 2003, s. 16.

BibliografiaEdytuj

  • A. Agopszowicz - Zarys systemu prawnego górnictwa, Katowice 1991
  • A. Lipiński, R. Mikosz - Ustawa Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz, Warszawa 2003
  • H. Schwarz - Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I. Art. 1-103, Wrocław 2012
  • H. Schwarz - Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom II. Art. 104-227, Wrocław 2019