Otwórz menu główne

Złota reguła etyczna

„traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany” lub „nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie”

Złota reguła etyczna (zasada wzajemności) — zasada etyczna „traktuj innych tak, jak ty byś chciał być traktowany”; może być również określana w wersji negatywnej: „nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie”[1].

Zasadę tę można odnaleźć w dialogach konfucjańskich zawierających myśl Konfucjusza (551-479 p.n.e.). Pojawia się też w pracach Arystotelesa, Platona, Seneki oraz Izokratesa; również w dziełach Filona z Aleksandrii i Hillela[2]. Zawiera ją też powstała później Ewangelia Mateusza (ok. 85 r. n.e.).

Spis treści

Antyczni filozofowieEdytuj

Według sformułowania Konfucjusza:

Zigong zapytał: „Czy jest jakieś słowo, którym można się kierować całe życie?” Konfucjusz rzekł: To ‘wybaczenie’. Czego nie narzucasz sobie, nie narzucaj i innym” // Dialogi konfucjańskie XV:23

Złotą regułę również głosił Budda Siakjamuni[3] oraz niektórzy z siedmiu mędrców. Tales z Miletu na pytanie, jak należy kierować własnym postępowaniem, odpowiadał: „Nie czyńmy tego, co ganimy u innych”[4]. Pittakos z Mityleny radził: „Nie czyńmy tego, co nas gniewa u innych”[4].

ChrześcijaństwoEdytuj

Zasadę wyraża nauczanie Jezusa, który w Kazaniu na górze rzekł:

Co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy (Mt 7, 12).

Wyrazami złotej reguły jest jedno z głównych przykazań chrześcijaństwa: „Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”. Jest ono szeroko rozprzestrzenionym nauczaniem, które napotyka się w różnych religiach i systemach filozoficznych całego świata, jednak pochodzi, zgodnie z powyższymi słowami Jezusa, od Prawa Bożego, nadanego przez Jahwe Izraelowi na Górze Synaj w ok. XV-XIII wieku p.n.e.

Według Ulricha Luza złota reguła u Jezusa nie jest jedynie wyrazem — jak sądził Bultmann: „naiwnego egoizmu” — ani zdrowego rozsądku lub prawa naturalnego, lecz w kontekście całego Kazania na górze ma charakter bardziej radykalny, nakazując czynić bliźnim wszystko, co nakazuje miłość[5].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Czym jest "Złota Reguła"? // Ekumenizm.pl
  2. BRITANNICA: Golden Rule (ang.). [dostęp 2017-04-04].
  3. Dhammapada X:129; XII:159.
  4. a b Diogenes Laertios Żywoty i poglądy słynnych filozofów.
  5. Dale C. Allison, Jr.: Matthew. W: The Oxford Bible Commentary. John Barton, John Muddiman (red.). New York: Oxford University Press, 2001, s. 856. ISBN 978-0-19-875500-5.