Zabytki w Sosnowcu

Lista zabytków w Sosnowcu, woj. śląskie
Lista zabytków nieruchomych w Sosnowcu[1][2][3]
Obiekt Adres Nr w

rejestrze:

Dzielnica Opis Zdjęcie
Budynek główny dworca kolejowego ul. Stacyjna A/807/67

9.12.1967

Maczki Granice ochrony obejmują cały obiekt. Budynek główny dworca kolejowego w Maczkach, Sosnowiec
Dom, dawny magazyn soli ul. Tuwima 7 A/13/60

23.12,1960 r.

Niwka Granice ochrony obejmują budynek dawnego magazynu.
Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela ul. Orląt Lwowskich 67 A/1624/96,2

29.03.1996

Niwka Granice ochrony rozciągają się na budynek kościoła. Kościół św. Jana Chrzciciela w Sosnowcu Niwce
Budynek mieszkalny ul. Stefana Starzyńskiego 2 A/811/67

9.12.1967

Ostrowy Górnicze Granice ochrony rozciągają się na obiekt w ramach parceli budowlanej. Obiekt nie istnieje – kwalifikowany do skreślenia z rejestru zabytków.
Budynek mieszkalny ul. Obwodowa 8 A/812/67

9.12.1967

Ostrowy Górnicze Budynek wchodzący w skład Zespołu urbanistyczno-przyrodniczego w Ostrowach Górniczych. Granice ochrony rozciągają się na obiekt w ramach parceli budowlanej.
Założenie Domu Ludowego otoczonego parkiem ul. Klubowa 3 A/1271/81

7.12.1981

Ostrowy Górnicze Budynek i ogród wchodzący w skład Zespołu urbanistyczno-przyrodniczego w Ostrowach Górniczych. Granice ochrony obejmują budynek wraz z parkiem. Dom ludowy w stylu zakopiańskim w Sosnowcu
Zespół dwóch budynków szkolnych ul. Stefana Starzyńskiego 50, 50a A/74/02

30.12.2002

Ostrowy Górnicze Budynki wchodzące w skład Zespołu urbanistyczno-przyrodniczego w Ostrowach Górniczych. Granice ochrony obejmują działki 269/1 i 269/2 z wyjątkiem kotłowni i sali gimnastycznej. Dom nauczycielski Sosnowiec – Ostrowy Górnicze
Dawny pałac Dietlów ul. Stefana Żeromskiego 2 A/806/67

9.12.1967

Pogoń Granice ochrony rozciągają się na całość obiektu. Pałac Dietla
Kościół ewangelicko-augsburski św. Jana Ewangelisty ul. Stefana Żeromskiego 1 A/1662/97

17.12.1997

Pogoń Granice ochrony obejmują obiekt wg załączonej do decyzji mapy. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Sosnowcu
Dawny budynek administracyjny (obecnie komisariat policji) ul. Stefana Żeromskiego 1 A/1610/95

15.09.1995

Pogoń Budynek administracyjny dawnej Spółki Akcyjnej Przemysłu Włókienniczego H. Dietel wraz z wyposażeniem. Granice ochrony obejmują budynek wraz z otoczeniem zakładu w obrysie ogrodzenia wg załączonej do decyzji mapy. Żeromskiego 1
Budynek mieszkalny (Willa Habelmana) ul. Będzińska 41/I A/1533/93

31.08.1993

Pogoń Granice ochrony obejmują budynek wraz z najbliższym otoczeniem wg rozgraniczeń naniesionych na mapie dołączonej do decyzji.
Budynek dawnego liceum ul. Stefana Żeromskiego 3 A/1528/93

30.04.1993

Pogoń Były budynek Szkoły Realnej, potem Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica, a następnie Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, miasta oraz Holding Opal Maximum. Granice ochrony obejmują budynek wraz z otoczeniem wg rozgraniczeń naniesionych na mapie dołączonej do decyzji. Budynek przy Żeromskiego 3; dawna Szkoła Realna;
Budynek biurowy Metalchemu (dawniej budynek mieszkalny)

(Willa Piątkowskiego)

al. Józefa Mireckiego 27 A/1311/83

3.10.1983

Stary Sosnowiec Granice ochrony obejmują budynek wraz z najbliższym otoczeniem w granicach działki Willa Piątkowskiego, Aleja Mireckiego 27, Sosnowiec
Kościół parafialny p.w. św. Tomasza Apostoła oraz jego najbliższe otoczenie od stron wschodniej i południowej ul. Nowopogońska ul. Orla 19 A/205/07

21.02.2007

Pogoń Granice ochrony obejmują budynek kościoła wraz z najbliższym otoczeniem i ogrodzeniem od stron wschodniej i południowej, znajdujący się na działce 96/3, w granicach naniesionych na mapce stanowiącej załącznik 2 do decyzji.
Zespół przypałacowo-parkowy związany z dawnym pałacem Dietla ul. Stefana Żeromskiego 2, 4, 4/1, 4a A/1702/98

31.12.1998

Pogoń (budynek wjazdowy, ul. Stefana Żeromskiego 2, trzy budynki mieszkalne, ul. Żeromskiego 4, 4/1, 4a, neoromantyczny park), ul. Żeromskiego, Sosnowiec. Granice ochrony obejmują wymienione obiekty wg rozgraniczeń naniesionych na mapie dołączonej do decyzji. Zespół przypałacowo-parkowy pałacu Dietla w Sosnowcu
Mauzoleum rodziny Dietlów (obecnie kaplica cmentarna na cmentarzu ewangelickim) ul. Smutna 6 A/224/08

21.04.2008

Pogoń Granice ochrony obejmują budynek i jego otoczenie w granicach ogrodzenia. Mauzoleum rodziny Dietlów, Sosnowiec
Zamek Sielecki ul. Zamkowa 2 A/15/60

23.02.1960

Sielec Granice ochrony obejmują obiekt wraz z przyległym parkiem. Zamek Sielecki, Sosnowiec, Zamkowa
Zespół zabudowań parafii rzymsko-katolickiej Niepokalanego Poczęcia NMP ul. Skautów 1 A/79/02

30.12.2002

Sielec Kościół parafialny Niepokalanego Poczęcia NMP, plebania (pierwotnie karczma) i dawna kaplica (pierwotnie piwiarnia, obecnie dom mieszkalny). Granice ochrony obejmują działkę nr 28 w graniach naniesionych na mapie. Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu
Zespół Parkowo-Pałacowy Schöna

(obecnie siedziba Muzeum; Sala reprezentacyjna Urzędu Stanu Cywilnego; Restauracja)

ul. Chemiczna 12–16 A/1241/80

10.04.1980

Środula Dawna własność H. Schöna, w tym: dwa pałace: Główny i Wilhelma, park z pozostałościami budowli ogrodowych, budynków mieszkalnych – tzw. domu ogrodnika oraz dawniej budynku gospodarczego. Granice ochrony rozciągają się na całość założenia zamkniętego przez trasę E–22 (ob. DK 94), ul. Chemiczną, ogrodzenie fabryczne, granice ogródków działkowych łącznie z posesją dawnego domu ogrodnika i szklarni. Pałac na Środuli
Cerkiew prawosławna pw. św. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii ul. Jana Kilińskiego 37 A/1242/80

10.10.1980

Stary Sosnowiec Granice ochrony rozciągają się na obszar obejmujący tereny zielone, wydzielone istniejącym ogrodzeniem wraz z parafialnymi budynkami. Cerkiew w Sosnowcu
Kamienica z XIX/XX w. ul. Jana Dekerta 6 A/1360/88, 8.02.1988 Śródmieście Granice ochrony obejmują budynek z otoczeniem w granicach zaznaczonych na mapie dołączonej do decyzji. Kamienica przy ulicy Dekerta nr 6 w Sosnowcu
Dawny pałac Schöna

(obecnie siedziba sądu rejonowego)

ul. 1 Maja 19 A/1370/88

10.02.1988

Dębowa Góra Granice ochrony obejmują całość działki 12/2 z budynkiem pałacu i ogrodem, wg mapy załączonej do decyzji. Pałac Schoena ul. 1-go Maja w Sosnowcu
Zespół zabudowań składający się z gmachu banku oraz dwóch budynków mieszkalnych ul. Stanisława Małachowskiego 7 A/1529/93, 30.04.1993 Śródmieście Granice ochrony obejmują zespół w ramach działki wg rozgraniczeń naniesionych na mapie dołączonej do decyzji (były ING Bank Śląski). Dawny bank
Kościół katedralny Wniebowzięcia NMP wraz z najbliższym otoczeniem oraz towarzyszącymi budynkami ul. Kościelna 1 A/1552/94

30.12.1994

Śródmieście Budynek kościoła katedralnego wraz z otoczeniem oraz towarzyszącymi budynkami (1893-1906):
  • plebania, początek XX,
  • mur oporowy z wbudowanymi pomieszczeniami handlowymi od strony ul. Kościelnej.

Granice ochrony obejmują cały zespół wg rozgraniczeń naniesionych na mapę dołączoną do decyzji.

Kościół Wniebowzięcia NMP, Katedra, Sosnowiec
Budynek dawnego banku ul. Stanisława Małachowskiego 3 A/1609/95

15.09.1995

Śródmieście Granice ochrony obejmują cały budynek składający się z dwóch części wg załączonej do decyzji mapy. Małachowskiego 3 Sosnowiec
Budynek teatru (Teatr Zagłębia) ul. Teatralna 4 A/1633/96

30.09.1996

Śródmieście Granice ochrony rozciągają się na budynek teatru. Budynek Teatru Zagłębia w Sosnowcu
Kościół parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa (zwany kolejowym) ul. 3 Maja 20 A/1642/97

11.04.1997

Śródmieście Zespół kościelny (2 poł. XIX):
  • kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (zw. kolejowym), 1862
  • kaplica Grobu Chrystusa
  • kaplica Bożego Narodzenia
  • kaplica św. Antoniego, drewniana (nie istnieje)
  • cmentarz przykościelny (park).

Granice ochrony obejmują kościół wraz z najbliższym otoczeniem w ramach ogrodzenia wg załączonej do decyzji mapy.

Kościółek kolejowy w Sosnowcu
Budynek dworca kolejowego Sosnowiec Główny ul. 3 Maja 16 A/15/99

30.04.1999

Śródmieście Granice ochrony obejmują budynek. Dom dworca kolejowego Sosnowiec Główny
Budynek kościoła parafialnego św. Joachima ul. Jana Popiełuszki 44 A/18/60

23.02.1960

A/166/06

11.01.2006

Zagórze Budynek kościoła składający się z części starszej – dzisiejszy przedsionek główny – wybudowanej w 1848 roku według projektu krakowskich architektów Stanisława Gołębiowskiego i Tomasza Majewskiego w stylu neogotyckim wpisanej do rejestru zabytków pod nr 18/60 decyzją z 23 lutego 1960 roku, oraz części nowszej, wybudowanej w latach 1893-1908 według projektu Józefa Pomian-Pomianowskiego w stylu klasycznego neogotyku, wraz najbliższym otoczeniem i ogrodzeniem. Granice ochrony obejmują budynek kościoła wraz z wystrojem wnętrza i najbliższym otoczeniem wyznaczonym przez ogrodzenie, na działkach 1193/1 i 1193/4, w granicach zawężonych. Kościół Świętego Joachima, Sosnowiec, Zagórze
Pałac Mieroszewskich ul. Szpitalna 1 A/703/63

12.06.1963

Zagórze Granice ochrony rozciągają się na obiekt i park w granicach ogrodzenia wzdłuż ulic: 11 Listopada (dawnej Dzierżyńskiego), Armii Krajowej (dawnej Armii Czerwonej) i Dworskiej, pow. ok. 6,4 ha. Dwór Mieroszewskich. Sosnowiec, Zagórze
Gródek stożkowy z wczesnego średniowiecza C/1338/85, 14.11.1985 Zagórze

Przypisy edytuj

  1. województwo śląskie, [w:] Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, wyd. stan na 30 czerwca 2020 r., Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa, 1 lipca 2020.
  2. Uchwała Nr 359/XXII/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Sosnowca na lata 2012-2015 [online], Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec, 8 maja 2012.
  3. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach [online], wkz.katowice.pl [dostęp 2024-03-13].

Linki zewnętrzne edytuj