Zachodnia Magistrala Piaskowa

Zachodnia Magistrala Piaskowa – zwyczajowa nazwa normalnotorowej, przemysłowej, częściowo dwutorowej, niegdyś zelektryfikowanej sieci linii kolejowych łączących stację kolei piaskowej KWK Makoszowy oraz Pawłowice Górnicza ze stacją Kotlarnia, na którą składają się Linia kolejowa nr 302 (KPK-LK)/221 (Infra Silesia), Linia kolejowa nr 301 (KPK-LK), Linia kolejowa nr 211/21 (Infra Silesia/JSK) na odcinku Boguszowice - Borynia i Linia kolejowa nr 22 (JSK) Borynia - Pawłowice Górnicza wraz z odgałęzieniem 2 linii rozpoczynającym się na stacji Kotlarnia: 304 i 305. Magistrala stanowiła i stanowi główne połączenie piaskowni w Kotlarni z szybami podsadzkowymi oraz mostami zsypowymi piasku budowlanego znajdującymi się w Zabrzu, Gliwicach i Chorzowie. Sieć ta stanowiła i stanowi jedną z głównych magistrali kolei piaskowych w GOP. Poprzez liczne odgałęzienia linia jest połączona także z zakładami przemysłowymi na terenie ZabrzaKWK Sośnica Makoszowy, Rybnika - Elektrownia Rybnik i Jastrzębia -Zdroju – KWK Borynia i na potrzeby dostarczania węgla i piasku z/do śląskich kopalń zbudowano łącznicę pozwalającą omijać stację Kotlarnia[1]. Aktualnie czynna jest cała magistrala od stacji Kopalnia Makoszowy do stacji Pawłowice Górnicza długości 85,887 km oraz odgałęzienie do Haldexu Szombierki długości 83,652 km.[2]

Linia kolejowa nr 302 (Kotlarnia - Paruszowiec), 221 (Paruszowiec - Boguszowice), 22 (Boguszowice - Borynia), 21 (Borynia - Pawłowice Górnicza) 301 Kotlarnia - Kopalnia Makoszowy
KMO-Pawłowice Górnicza
Dane podstawowe
Zarządca

Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe, Infra SILESIA, Jastrzębska Spółka Kolejowa

Numer linii

302 (Kotlarnia - Paruszowiec), 221 (Paruszowiec - Boguszowice), 22 (Boguszowice - Borynia), 21 (Borynia - Pawłowice Górnicza) 301 Kotlarnia - Kopalnia Makoszowy

Tabela SRJP

Infra Silesia, Jastrzębska Spółka Kolejowa, KP Kotlarnia Linie Kolejowe

Długość

85,887 (rzeczywista długość do stacji KMO), 83,652 (odgałęzienie do Haldexu Szombierki) km

Rozstaw szyn

1435 mm

Sieć trakcyjna

brak (istniała w latach 1951 – 2001, napięcie 3000 V)

Prędkość maksymalna

40 (na odcinkach Infra Silesia i KPK-LK), 50 km/h (JSK) w przypadku linii 302, 25 km/h Kotlarnia - Pyskowice, Pyskowice - KMO (w przypadku linii 301) 30 km/h

Historia
Lata budowy

1951-1956

Rok elektryfikacji

1966 (likwidacja w latach 1999-2002)

Historia edytuj

Lata 1956-2001 edytuj

W pierwszych latach funkcjonowania wykorzystywano głównie trakcję parową – pociągi były obsługiwane parozowami serii Ty2 oraz Ty45. W późniejszych latach sukcesywnie wprowadzano do eksploatacji lokomotywy ET21 a także TEM2. Po deelektryfikacji magistrali pociągi piaskowe, węglowe lub z odpadami górniczymi prowadzone były i są zazwyczaj TEM2 lub S200. Po podziale w 1991 roku Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego na 4 podmioty handlowe ruch prowadzony był przez KP Kotlarnia. Do dziś obsługiwany jest most zsypowy piasku budowlanego: Wojciech. Do lat 2000 obsługiwane były mosty Krywałd I i II, Jastrzębie Podsadzka, Bojków (obecnie zamulanie prowadzone jest popiołami). Za utrzymanie infrastruktury odpowiadają spółki: Infra Silesia na odcinku Paruszowiec - Boguszowice oraz Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe na pozostałym odcinku, zaś przewoźnikami korzystającymi z magistrali są Kopalnia Piasku Kotlarnia, DB Schenker Rail Polska oraz PKP Cargo Service. Magistrala w latach świetności miała liczne połączenia z siecią PKP, w tym od stacji Zabrze Biskupice do stacji Pawłowice Górnicza, a także z siecią Magistrali Północnej na posterunku odgałęźnym Karol Miarka i Magistrali Południowej na posterunku Tunel[3].

Po 2001 roku edytuj

Ciągłe zmniejszające się zapotrzebowanie na piasek podsadzkowy spowodował likwidację poszczególnych odgałęzień. W latach 2004/2006 zlikwidowano odcinek Haldex Szombierki – Karol Miarka odcinając KWK Rozbark od Magistrali Północnej[4]. Na przełomie lat 2004/2006 zlikwidowano połączenie z siecią Magistrali Południowej poprzez WNTK Ruda Śląska[5]. Obecnie rozebrany jest drugi tor linii 301 na odcinku od stacji Kotlarnia aż do dawnego posterunku Kanał, przy czym jazda po szlaku Kotlarnia – Drama odbywa się w całości jednotorowo dwukierunkowo dla jazd w kierunku Michała oraz Wojciecha w związku z likwidacją przejść rozjazdowych na stacji Drama. Na szlaku Drama - Michał drugi tor istnieje, lecz nie jest używany. Magistrala przecina w swoim przebiegu linię E30. Linia obsługuje regularne przewozy towarowe węglowe z Haldexu Szombierki do stacji Michał obsługiwane przez PKP Cargo Service, KWK Makoszowy - Pawłowice Górnicza, obsługiwane przez KP Kotlarnia oraz pociągi piaskowe na most zsypowy piasku budowlanego Wojciech oraz na punkt sprzedaży piasku w Pyskowicach. Na Magistrali odbywają się też jazdy testowe lokomotyw remontowanych w MTL Asco Rail w Pyskowicach, na odcinku Pyskowice - Drama oraz Pyskowice - Michał[6]. Od 2012 roku sporadycznie po szlaku magistrali na odcinku Kotlarnia - Biskupice poruszają się składy piaskowe w związku z wygraną przez PKP Cargo Service obsługą mostu podsadzkowego Witczak KWK Bobrek Centrum, z przerwą w latach 2014-2015[7]. Od 2001 roku stan techniczny torowisk oraz urządzeń starowania ruchem na magistrali systematycznie się pogarsza o czym świadczą stałe kontrole UTK. 04 kwietnia 2014 UTK interweniowało z powodu długotrwałego stosowania Sz na stacjach Drama i Pyskowice na linii 301[8], natomiast 1 października 2014 odbyła się kontrola stanu technicznego torowisk na linii, podczas której wykryto szereg nieprawidłowości[9]. 17 marca 2015 odbyła się kontrola linii 302, podczas której stwierdzono między innymi niewłaściwe utrzymanie torowisk linii 302[10]

Wykaz posterunków ruchu linii 301 edytuj

Nazwa posterunku Kilometraż Rodzaj Stan Odgałęzienie
Kotlarnia 0,514 km stacja czynny Elektrownia Rybnik
Leboszowice
Pole piaskowe Ortowice
Kanał - post. odgałęźny zlikwidowany Rudziniec Gliwicki PKP
Toszek Północ PKP
Drama 22,311 km stacja czynna bocznica stacyjna Dzierżno
Pyskowice 26,065 km stacja czynna bocznica stacyjna Dzierżno
punkt sprzedaży piasku budowlanego
Michał 41,809 km stacja zlikwidowana PD, Haldex Szombierki
Północna Magistrala Piaskowa
Tunel - post. odgałęźny zlikwidowany WNTK Ruda Śląska
Południowa Magistrala Piaskowa
Biskupice 46,174 km stacja czynna Fortum Zabrze
KWK Makoszowy 52,155 km stacja czynna Gliwice Sośnica PKP PLK

Wykaz posterunków ruchu linii 302 edytuj

Nazwa posterunku Kilometraż Rodzaj Stan Odgałęzienie
Kotlarnia 0,514 km stacja czynny Drama
Leboszowice
Pole piaskowe Ortowice
Rudy 9,784 km post. odgałęźny nieczynny Elektrownia Rybnik, obecnie obsługuje ruch zdalnie stacja Elektrownia Rybnik
Elektrownia Rybnik Zachód 18,913 km posterunek bocznicowy czynny bocznica stacyjna Elektrowni Rybnik
Elektrownia Rybnik Wschód 20,208 km posterunek bocznicowy czynny bocznica stacyjna Elektrowni Rybnik
Paruszowiec 24,196 km posterunek odgałęźny czynny Leszczyny PKP PLK
Boguszowice 34,246 km stacja czynna BNTiSK Kłokocin
Rybnik Towarowy (PKP PLK S.A.)
Borynia 39,509 km stacja czynna KWK Jas-Mos
Zofiówka 43,450 km stacja czynna bocznica stacyjna KWK Zofiówka, KWK Jas-Mos
Pawłowice Górnicza 48,180 km stacja czynna Pawłowice Śląskie PKP PLK

Wykaz posterunków ruchu linii 309 edytuj

Nazwa posterunku Kilometraż Rodzaj Stan Odgałęzienie
Michał 0,000 km stacja nieczynna Tunel
PD
Wojciech - post. bocznicowy czynny Most Zsypowy piasku budowlanego Wojciech
Haldex Szombierki 7,597 km stacja czynna Haldex Szombierki
Karol Miarka - posterunek odgałęźny nieczynna Północna Magistrala Piaskowa

Ciekawostki edytuj

Na magistrali odbywał się ruch pociągów służbowych, prowadzonych początkowo parowozami Ty45 a w późniejszym okresie EN57 oraz ET21 z wagonem osobowym 94A w relacji Pyskowice – Kotlarnia oraz Pyskowice - Leśniczówka. Ruch pociągów służbowych zawieszono po 2001 roku, wraz z komercjalizacją PMPPW i likwidacją sieci trakcyjnej na większości szlaków z powodu licznych kradzieży.[11]. 20 lutego 2006 roku odbył się specjalny przejazd szynobusu SA132 Katowice – Katowice w ramach akcji Pierwszy prywatny pociąg pasażerski przewoźnika PCC Rail. Pociąg specjalny jechał częścią dawnej magistrali od stacji Pawłowice Górnicza, przez stację Borynia do stacji Boguszowice, z rozkładowymi zatrzymaniami pociągu[3]. Był to pierwszy pociąg pasażerski jadący po części dawnej magistrali po likwidacji w 2001 roku pociągów służbowych na Kotlarnię i Pyskowice, obsługiwanych przez skład wagonowy ET21+94A lub jednostkę elektryczną EN57.

Bibliografia edytuj

 • Krzysztof Soida, Tomasz Roszak, Mariusz Furtek: Koleje piaskowe. Tom 1. Rybnik: Betezda, 2007. ISBN 978-83-923322-2-0.
 • Krzysztof Soida, Tomasz Roszak, Mariusz Furtek: Koleje piaskowe. Tom 2. Katowice: ApLand, 2002. ISBN 83-912575-2-5.

Przypisy edytuj

 1. http://rcin.org.pl/Content/48222/WA51_63309_r2013-nr243_Prace-Geogr.pdf
 2. CTL Maczki-Bór S.A.. [dostęp 2015-03-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-05-31)].
 3. a b Dworzec kolejowy w strukturze miasta– konferencja w Tczewie. [dostęp 2022-03-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-03-16)].
 4. Kolej piaskowa i nie tylko [online], kolejpiaskowa.pl [dostęp 2018-03-05].
 5. Kolej piaskowa i nie tylko [online], kolejpiaskowa.pl [dostęp 2018-03-05].
 6. Kolej piaskowa i nie tylko [online], www.kolejpiaskowa.pl [dostęp 2018-03-05].
 7. Pierwszy przejazd pociągu z dostawą piasku podsadzkowego na bocznicę „Szyb Witczak”, należącą do KWK „Bobrek – Centrum” w Bytomiu. - PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o [online], pkpcs.pl [dostęp 2017-11-20] (pol.).
 8. Nieuzasadnione stosowanie „sygnałów zastępczych” na linii nr 301 przez zarządcę Kopalnia Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe Sp. z o.o. – decyzja Prezesa UTK w zakresie terminow... [online], www.utk.gov.pl [dostęp 2017-11-20] (pol.).
 9. Kontrola Prezesa UTK wykazała nieprawidłowości w utrzymaniu infrastruktury kolejowej przez zarządcę na linii nr 401 - Aktualności - Urząd Transportu Kolejowego [online], utk.gov.pl [dostęp 2017-11-20] (pol.).
 10. Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury kolejowej Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe sp. z o.o., w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii ko... [online], utk.gov.pl [dostęp 2017-11-20] (pol.).
 11. infotransport.pl/img/czasopisma/artykuly/7211704

Linki zewnętrzne edytuj