Zacieranie (żywność)

proces wytwarzania zacieru
Zobacz też: zacieranie jajem.

Zacieranie – proces technologiczny otrzymywania zacieru, polegający na przeprowadzeniu składników nierozpuszczalnych w wodzie (takich jak np. skrobia i białka) w składniki proste rozpuszczalne w wodzie, pod wpływem enzymów.

Zacieranie w procesie produkcji piwa

Proces ten jest wykorzystywany w technologii produkcji piwa oraz alkoholu etylowego.