Zagęszczony sok – produkt otrzymany z soku owocowego lub warzywnego jednego lub więcej gatunków, poprzez usunięcie metodami fizycznymi określonej ilości wody. Zagęszczone soki zaliczane są do grupy przetworów owocowych i warzywnych[1].

Najczęściej wodę usuwa się w wyniku odparowania pod zmniejszonym ciśnieniem w tzw. wyparkach. Aby nie tracić z parą wodną aromatu soku, oddziela się go na kolumnach aromatowych. W wyniku zagęszczenia masa i objętość soku zmniejsza się nawet 6-krotnie. Pozwala to na znaczne oszczędności magazynowania i transportu zagęszczonego soku. Jeśli produkt przeznaczony jest do bezpośredniej konsumpcji, usunąć należy co najmniej 50% wody. Zagęszczone soki owocowe i warzywne są wykorzystywane do produkcji soków odtworzonych z soków zagęszczonych oraz nektarów i napojów owocowych i warzywnych.

BibliografiaEdytuj

  1. Technologia produktów owocowo - warzywnych. tom 1. A. Jarczyk, W. Płocharski, wydanie pierwsze, Skierniewice 2010. Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka. ​ISBN 978-83-61179-08-5
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów (Dz.U. z 2014 r. poz. 494)

PrzypisyEdytuj

  1. 2.6.7. Przetwórstwo owoców i warzyw. W: Danuta Kołożyn-Krajewska, Tadeusz Sikora, Mieczysław Skrzypek: Towaroznawstwo: podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 85. ISBN 978-83-02-07246-8.