Zagadnienie brzegowe

Zagadnienie brzegowe – problem polegający na wyznaczeniu tych spośród funkcji danej klasy (np. spełniających dane równanie różniczkowe zwyczajne, równanie różnicowe itp.), zdefiniowanych w rozważanym obszarze które spełniają dodatkowe warunki na brzegu tego obszaru. Warunki takie nazywane są warunkami brzegowymi i są nałożone na wartości funkcji i jej pochodnych w więcej niż jednym punkcie tego obszaru. Zagadnienie brzegowe możliwe jest tylko dla równań rzędu nie mniejszego niż 2.

Dwupunktowe zagadnienie brzegoweEdytuj

Dane jest równanie różniczkowe drugiego rzędu   oraz wartości funkcji w dwóch punktach   gdzie   Poszukiwana jest funkcja   będąca rozwiązaniem danego równania oraz spełniająca warunki brzegowe. Geometrycznie zadanie to jest równoważne ze znalezieniem, w rodzinie krzywych ilustrujących rozwiązania równania różniczkowego, krzywej przechodzącej przez zadane punkty.

Takie zagadnienie brzegowe może nie mieć rozwiązania, mieć jedno rozwiązanie, mieć kilka rozwiązań, bądź mieć nieskończenie wiele rozwiązań.

Zobacz teżEdytuj