Zakład (prawo gospodarcze)

odrębna jednostka, stanowiąca część przedsiębiorstwa

Zakład – funkcjonalnie odrębna jednostka, stanowiąca część przedsiębiorstwa (zwanego przedsiębiorstwem macierzystym).

Istnieją różne terminy na określanie zakładów przedsiębiorstw (jednak pojęcia te, mogą mieć zupełnie inne znaczenie nadawane im na potrzeby jakiejś części prawa), są to np.:

Jednostka gospodarcza działająca w strukturze kilku zakładów, określana jest jako przedsiębiorstwo wielozakładowe.

W międzynarodowym prawie podatkowymEdytuj

W międzynarodowym prawie podatkowym pojęcie zakład, oznacza funkcjonalnie odrębną jednostkę położoną w innym państwie niż przedsiębiorstwo macierzyste. W tym rozumieniu, dla celów podatkowych zakład traktowany jest jako odrębne przedsiębiorstwo. Zatem posiada on kapitał zakładowy, odrębne aktywa i osobno od przedsiębiorstwa macierzystego ponosi koszty i ryzyko. Zakład i przedsiębiorstwo macierzyste traktowane są jako niezależne, lecz powiązane kapitałowo przedsiębiorstwa[1].

Określenie zakład obejmuje w szczególności[2]:

PrzypisyEdytuj

  1. dr hab. prof. UW Hanna Litwińczuk: Jak należy prawidłowo rozliczać zakład (pol.). Gazeta Prawna, 2007-07-12. [dostęp 2008-11-07].
  2. dr Janusz Fiszer: Jak rozumieć pojęcie zakładu zawarte w umowach podatkowych (pol.). Gazeta Prawna, 2008-01-07. [dostęp 2008-11-07].