Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk

Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu jest placówką naukową Polskiej Akademii Nauk położoną w południowej Polsce, w powiecie cieszyńskim. Prowadzi się w nim badania w zakresie nauk biologicznych. Zakład dysponuje 17 krajowymi i zagranicznymi liniami genetycznymi karpia Cyprinus Carpio o wysokim stopniu zinbredowania, szeregiem krzyżówek heterozygotycznych, a także stadem matecznym innych gatunków ryb.

Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN
Państwo

 Polska

Data założenia

1953

Dziedzina

instytucja naukowa

dyrektor

Ilgiz Irnazarow

Adres

Zaborze, ul Kalinowa 2, 43-520 Chybie

Położenie na mapie gminy Chybie
Mapa konturowa gminy Chybie, na dole po lewej znajduje się punkt z opisem „Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole znajduje się punkt z opisem „Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN”
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa konturowa województwa śląskiego, blisko centrum na dole znajduje się punkt z opisem „Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN”
Położenie na mapie powiatu cieszyńskiego
Mapa konturowa powiatu cieszyńskiego, u góry znajduje się punkt z opisem „Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN”
Ziemia49°52′11,9″N 18°47′49,1″E/49,869972 18,796972
Strona internetowa

ZadaniaEdytuj

Zgodnie ze statutem do zadań Zakładu należy prowadzenie prac badawczych w zakresie szeroko pojętej biologii ryb, a w szczególności:

  • Optymalizacja i badania biologicznych podstaw technologii chowu ryb ciepłolubnych,
  • Biotechnika i badania warunków środowiskowych chowu karpia Cyprinus Carpio w stawach,
  • Ekologiczne aspekty interakcji pomiędzy kompleksami stawowymi a gospodarką wodną zlewni,
  • Wybrane aspekty hodowli i genetyki ryb,
  • Określenie składu gatunkowego zespołów roślinnych i zwierzęcych zasiedlających stawy,
  • Poznanie przemiany materii ekosystemów stawowych, procesów chemicznych i biologicznych w zależności od poziomu produkcji rybackiej,
  • Poznanie środowiska fizycznego stawów, jego uwarunkowań i oddziaływania na ekosystemy stawowe,
  • Opracowanie metod przeciwdziałania nadmiernej eutrofizacji ekosystemów stawowych,
  • Opracowanie modelu wzrostu produkcji i przeżywalności karpia.

HistoriaEdytuj

Tereny, na których zlokalizowany jest Zakład (gmina Chybie) posiadają długą, bo około czterystuletnią tradycję hodowli karpia. Powstał on w 1953 roku na skutek przekształcenia gospodarstw rybackich dawnej Polskiej Akademii Umiejętności w placówkę badawczo-produkcyjną Polskiej Akademii Nauk. Początkowo jednostka stanowiła bazę terenową dla Zakładu Biologii Wód PAN w Krakowie, a prowadzone w niej prace miały charakter opisowy. W miarę tworzenia w Zakładzie bazy naukowej i zespołu badawczego zdolnego do samodzielnego prowadzenia badań zaczęły dominować prace o charakterze eksperymentalnym. Generalnym założeniem było podejście kompleksowe, tak aby wyniki posiadały zarówno walory poznawcze, jak i aplikacyjne.

Na bazie Działu Naukowego Zakładu Doświadczalnego Ichtiobiologii i Gospodarki Stawowej PAN w Gołyszu utworzony został Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Gołysz, który uzyskał z dniem 1 lipca 1992 roku status placówki naukowej Polskiej Akademii Nauk. W dniu 31 grudnia 2015 nastąpiła formalna likwidacja i przekazanie Zakładu Doświadczalnego do Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu.

Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej utrzymuje krajowe rezerwy genetyczne karpia. Tarlaki pochodzące z posiadanych linii, w odpowiednio dobranych kompletach zapewniających uzyskanie materiału obsadowego o korzystnych cechach użytkowych, udostępniane są producentom karpia. Biblioteka Instytutu specjalizuje się w gromadzeniu specjalistycznej literatury z dziedziny ichtiobiologii, genetyki i hodowli ryb.

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj