Otwórz menu główne

Zakład Karny Malbork

Zakład Karny Malborkzakład karny typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami:

ZK Malbork
Ilustracja
Państwo  Polska
Adres 82-200 Malbork
ul. Poczty Gdańskiej 19 A
Rodzaj zakład karny typu zamkniętego
Jednostka nadrzędna OISW Gdańsk
Przeznaczenie zk dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych.
Kierownictwo jednostki ppłk Mirosław Burczyk
Pojemność 254 osadzonych
Data powstania koniec XIX w.
Położenie na mapie Malborka
Mapa lokalizacyjna Malborka
ZK Malbork
ZK Malbork
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
ZK Malbork
ZK Malbork
Położenie na mapie województwa pomorskiego
Mapa lokalizacyjna województwa pomorskiego
ZK Malbork
ZK Malbork
Położenie na mapie powiatu malborskiego
Mapa lokalizacyjna powiatu malborskiego
ZK Malbork
ZK Malbork
Ziemia54°02′12″N 19°01′47″E/54,036540 19,029600

HistoriaEdytuj

Zakład powstał na przełomie XIX i XX w. jako więzienie śledczo-karne dla kobiet i mężczyzn[1].

W czasie okupacji mieścił się tu areszt policyjny, w którym przetrzymywano osoby przeznaczone do wysyłki do obozu. Po wojnie areszt pełnił funkcję domu poprawczego, schroniska dla nieletnich, aresztu śledczego i od 1998 zakładu karnego[1].

Zakład posiada trzy oddziały, zatrudnia 95. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Na terenie ZK znajduje się gabinet stomatologiczny i internistyczny, znajduje się również kaplica, centralna biblioteka i punkty biblioteczne na każdym oddziale[1]. Przy Zakładzie Karnym w Malborku działa Koło Emerytów i Rencistów oraz klub Honorowych Dawców Krwi[2].

DyrektorzyEdytuj

 • ppłk Zdzisław Kluczyk
 • ppłk Mirosław Burczyk

Struktura organizacyjnaEdytuj

Na strukturę organizacyjną jednostki składają się[2]:

 • kierownictwo i stanowiska samodzielne
 • dział organizacyjny
 • dział kadr
 • dział penitencjarny
 • dział ochrony
 • dział ewidencji
 • dział finansowy
 • dział kwatermistrzowski
 • dział zatrudnienia osadzonych
 • dział łączności i informatyki
 • zakład opieki zdrowotnej
 • inspektor ds. kadr inspektor ds. organizacyjno-prawnych
 • inspektor ds. zatrudnienia i bhp inspektor ds informatyki instruktor.

ZadaniaEdytuj

Dyrektor Zakładu Karnego Malbork realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej. Do zadań realizowanych należy[2]:

 • wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego,
 • ochrona społeczeństwa przed osobami osadzonymi w zakładzie karnym,
 • zapewnienie w zakładzie karnym porządku i bezpieczeństwa,
 • wykonywanie wszelkich czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności
 • organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu umiejętności zawodowych,
 • nauczanie oraz zajęcia kulturalno – oświatowe i sportowe,
 • wdrażanie skazanych do readaptacji społecznej poprzez stwarzanie warunków sprzyja-jących do utrzymywania przez nich kontaktów z bliskimi osobami z wolności,
 • zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków odbywania kary, poszanowania godności osobistej, zapewnienia opieki zdrowotnej i możliwości korzystania z posług religijnych.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj