Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczyelektrociepłownia w Bydgoszczy, jedna z pierwszych dużych spalarni odpadów w Polsce finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy
Ilustracja
Widok od ul. Bydgoskich Przemysłowców
Państwo  Polska
Status Aktywna
Właściciel ProNatura
Operator ProNatura
Zajmowana pow. 0,05 km²
Moce
Łączna moc:
- elektr. netto 9,2 MW
- moc termiczna 27,7 MW
Roczna prod. elektr. 0,054 TWh
Źródła energii
Źródła energii:
- główne odpady komunalne
Kluczowe daty
Rozpoczęcie budowy 30 września 2013
Włączenie do sieci 26 listopada 2015
Położenie na mapie Bydgoszczy
Mapa lokalizacyjna Bydgoszczy
ZTPOK Bydgoszcz
ZTPOK Bydgoszcz
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
ZTPOK Bydgoszcz
ZTPOK Bydgoszcz
Położenie na mapie województwa kujawsko-pomorskiego
Mapa lokalizacyjna województwa kujawsko-pomorskiego
ZTPOK Bydgoszcz
ZTPOK Bydgoszcz
Ziemia53°04′11″N 18°04′59″E/53,069722 18,083056
Strona internetowa
Spalarnia w budowie (2014)
Tablica elektroniczna w Łęgnowie informująca o stanie czystości powietrza w sąsiedztwie ZTPOK
Centrum dowodzenia spalarni

CharakterystykaEdytuj

W ZTPOK utylizowane są zmieszane odpady komunalne, palne odpady wielkogabarytowe oraz pozostałości z sortowania odpadów[1]. Wydajność nominalna wynosi 180 tys. ton rocznie[1]. Łączna moc cieplna zakładu wynosi 27,7 MW z jednoczesnym udziałem mocy elektrycznej 9,2 MW[1]. Ilości te mogą zapewnić ciepłą wodę, ogrzewanie i prąd elektryczny dla kilkudziesięciu tysięcy osób[1]. ZTPOK jest dostarczycielem ciepła i energii elektrycznej m.in. dla przedsiębiorstw Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego[2].

Wraz z realizacją inwestycji zamontowano trzy tablice elektroniczne informujące o aktualnej mocy spalarni oraz emisjach zanieczyszczeń do atmosfery. Znajdują się one przy ZTPOK, na budynkach Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Kombatantów 2 (Kapuściska) i Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Hutniczej 89 (Łęgnowo)[3]. Na tablicach prezentowane są wielkości emisji takich zanieczyszczeń jak pyły, całkowity węgiel organiczny, chlorowodór, fluorowodór, dwutlenek siarki, tlenek węgla, dwutlenek azotu i porównywane są one do wartości dopuszczalnych[3].

Odpady trafiające do ZTPOK są filtrowane i przetwarzane w ten sposób, że ilości gazów emitowanych ze spalania są niższe od ilości dozwolonych przez prawo. Odpady bada się również pod kątem promieniotwórczości[4].

Spółką założycielską ZTPOK jest ProNatura z większościowym udziałem miasta Bydgoszczy[1].

LokalizacjaEdytuj

ZTPOK zlokalizowany jest w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, około 600 m od południowej obwodnicy Bydgoszczy, na terenie odseparowanym od osiedli mieszkaniowych. Zakład otoczony jest Puszczą Bydgoską i połączony z drogą krajową nr 10 (docelowo S10).

Powierzchnia zabudowy elektrociepłowni wynosi 1,9 ha, a poszczególne elementy zakładu rozmieszczone są na działce o powierzchni 5 ha[1].

HistoriaEdytuj

W marcu 2008 roku opracowano Ocenę wykonalności docelowego systemu gospodarki odpadami dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego z wyborem wariantów lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. 29 października 2009 roku w Bydgoszczy zawarto porozumienie w sprawie budowy spalarni odpadów dla regionu bydgosko-toruńskiego[5]. Ustalono, że do spalarni dostarczane będą odpady z Bydgoszczy, Torunia i gmin Solec Kujawski, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Mrocza, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka, Czernikowo, Obrowo (razem 750 tys. mieszkańców). Zgodnie z porozumieniem, gmina miasta Toruń zobowiązała się do przekazywania do spalarni od 49 do 60 tys. ton odpadów komunalnych rocznie do 2030 roku, co stanowi 30% mocy przerobowych zakładu[5].

Rozpatrywano kilka wariantów lokalizacji obiektu:

  • w Bydgoszczy: okolice elektrociepłowni EC II, składowisko odpadów komunalnych w Wypaleniskach lub Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny,
  • w Toruniu: teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych MPO Toruń przy ul. Kociewskiej.

W analizie wielokryterialnej wskazano teren BPPT jako najkorzystniejszy pod względem logistycznym, ekonomicznym i ekologicznym[6]. Projekt był współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 522 mln zł, w tym kwota unijnego wsparcia wyniosła 255 mln zł[7].

Realizacją przedsięwzięcia zajął się Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura w Bydgoszczy. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował[5]:

  • w Bydgoszczy: budowę spalarni odpadów wraz z elektrociepłownią i siecią przesyłową oraz kompostowni odpadów o wydajności 4 tys. ton rocznie,
  • w Toruniu: budowę stacji przeładunkowej odbioru odpadów.

Spalarnia została zaprojektowana na produkcję energii cieplnej w ilości 648 tys. GJ/rok (180 tys. MWh/rok) oraz energii elektrycznej w wielkości 54 tys. MWh/rok[5].

W ramach konsultacji społecznych zastrzeżenia do projektu zgłaszały środowiska ekologiczne (Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych Silesia w Opolu) oraz mieszkańcy osiedli Kapuściska i Łęgnowo. W związku z tym w latach 2009–2010 władze Bydgoszczy zorganizowały tzw. Okrągły Stół Odpadowy[8], w którym uczestniczyły grupy społeczne, organizacje ekologiczne i samorządy osiedlowe oraz zrealizowano dwa bezpłatne wyjazdy do spalarni odpadów komunalnych w Berlinie i Villers-Saint-Paul we Francji m.in. w celu obserwacji stanu środowiska wokół nich[9].

3 marca 2011 roku w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego podpisano pierwszą umowę w zakresie budowy spalarni odpadów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko[10]. W rozstrzygniętym 3 sierpnia 2012 roku przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyło włoskie konsorcjum przedsiębiorstw Astaldi S.p.A. i TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia. Budowę rozpoczęto 30 września 2013 roku[5]. Na początku 2015 roku oddano do użytku stację przeładunkową odpadów w Toruniu. 24 września 2015 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpisał ZTPOK na listę regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), dla Regionu 5 Bydgosko-Toruńskiego[11]. Uroczyste oddanie spalarni do użytku nastąpiło 26 listopada 2015 roku[5].

Od 8 grudnia 2015 roku energia wytworzona w elektrociepłowni przekazywana jest do sieci KPEC. Stopniowo podnoszono moc cieplną od 5 MW do 20 MW[12].

W ciągu pierwszych 100 dni działalności zakładu przyjęto 48 tys. ton odpadów, z czego spalono 44 tysiące[1]. Elektrociepłownię w tym czasie zwiedzało ponad 300 osób, w tym dwie oficjalne delegacje z Ukrainy. 17 marca 2016 roku podpisano porozumienie partnerskie z włoską spółką Silea SpA, która zarządza instalacją przekształcania odpadów w Lecco. Strony zobowiązały się do regularnej wymiany doświadczeń w zakresie bieżącej eksploatacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów oraz prowadzenia edukacji ekologicznej dla mieszkańców[13].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj