Zakład produkcyjny

budynek lub teren gdzie są wytwarzane dobra

Zakład produkcyjnyfabryka, manufaktura, warsztat lub wytwórnia[1] – jednostka gospodarcza wchodząca w skład przedsiębiorstwa, wyodrębniona pod względem techniczno-produkcyjnym oraz terytorialnym, przy czym odrębność pomija zróżnicowanie ze względu na stopień samodzielności finansowej. Przedsiębiorstwo jest kategorią ekonomiczną i prawną, natomiast zakład, podobnie jak filia czy oddział, są kategoriami terytorialnymi i organizacyjnymi, a niekiedy produkcyjnymi[2][3]. Zakład produkcyjny jest elementem składowym firmy, posiada wyznaczone terytorium, lecz pozbawiony jest osobowości prawnej i odrębności ekonomicznej[3].

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Roman Sowiński, Przedsiębiorstwo a zakład produkcyjny. Próba rozdzielenia pojęć, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 43, 1981, z. 2, Wydział Prawa i Administracji UAM, 1981, s. 141–155.
  2. Katarzyna Bilińska-Reformat, Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, Placet, 2009, s. 14, ISBN 978-83-7488-049-7.
  3. a b Krystyna Romaniuk i inni, Ekonomika produkcji, Olsztyn: „Expol”, P. Rybiński, J. Dąbek, 2014, ISBN 978-83-63041-70-0, OCLC 907435181 [dostęp 2021-05-14].