Zakład ubezpieczeń

Zakład ubezpieczeń (towarzystwo ubezpieczeniowe, ubezpieczyciel) – przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą za zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych i reasekuracji na podstawie umowy, które zobowiązuje się do odpowiedniego świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

Zakłady ubezpieczeń w Polsce edytuj

W świetle ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zakład ubezpieczeń może prowadzić w Polsce działalność ubezpieczeniową wyłącznie w formie spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych lub głównego oddziału – oddziału zakładu ubezpieczeń z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej[1].

Zakłady ubezpieczeń podlegają nadzorowi finansowemu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Działających w Polsce ubezpieczycieli skupia Polska Izba Ubezpieczeń (PIU).

Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj