Zakres

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła „Zakres”.

Zakres to słowo, które może oznaczać pole, sferę, dziedzinę pracy, działania (działalności), aktywności jakiegoś narzędzia, przyrządu albo określony zbiór obowiązków i odpowiedzialności danej osoby.

Pojęcie zakresu jest szeroko stosowane: