Zaległość podatkowa

Zaległość podatkowa – sytuacja, w której należny podatek nie został zapłacony w wyznaczonym terminie. Przyczyna uchybienia terminu pozostaje przy tym bez znaczenia. Zgodnie z art. 51§1 Ordynacji podatkowej zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie (... a także) niezapłacona zaliczka lub rata podatku. Na równi z zaległością podatkową, traktuje się także: nadpłatę, oprocentowanie nienależnej nadpłaty, zwrot podatku jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie oraz wynagrodzenie płatników, inkasentów pobrane nienależnie.

Powstanie zaległości podatkowej rodzi dla podatnika skutek prawny w postaci obowiązku uiszczenia oprócz kwoty zaległości także odsetek za zwłokę.

BibliografiaEdytuj

  • prof. Andrzej Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2005, ​ISBN 83-7285-253-7​.
  • prof. Andrzej Gomułowicz, prof. Jerzy Małecki, Polskie prawo finansowe, Lexis Nexis, 2006, ​ISBN 83-7334-585-X​.
  • prof. Zbigniew Ofiarski, Prawo finansowe, C.H. Beck, ​ISBN 83-7483-506-0​.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj