Zanurzenie – na statku wodnym jest to odległość pionowa mierzona na owrężu pomiędzy letnią wodnicą ładunkową a górną powierzchnią stępki płaskiej lub punktem zetknięcia się wewnętrznej powierzchni poszycia poszycia ze stępką belkową.

Znaki zanurzenia na dziobie SS Sołdek, pokazujące zanurzenie w stopach
Znaki zanurzenia na dziobie kutra GDY-18, pokazujące zanurzenie w decymetrach

Zanurzenie jednostek pływających z wyznaczoną drzewną wolną burtą mierzy się na burcie do letniej drzewnej linii ładunkowej.

Zanurzenie oznacza się literą T.


Zobacz też edytuj