Zapora fortyfikacyjna

Zapora fortyfikacyjnazapora inżynieryjna niewybuchowa, którą wykonuje się w terenie bądź przygotowuje na zapleczu (prefabrykowane elementy) i ustawia na miejscu przeznaczenia w postaci gotowych elementów. Zapora tego rodzaju służy, podobnie jak wszystkie zapory inżynieryjne, do hamowania i powstrzymywania ruchu wojsk przeciwnika. Do najważniejszych z nich należą:

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Marian Laprus [red.]: Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979, s. 515. ISBN 83-11-06229-3.