Zarys dziejów socjalizmu polskiego

Zarys dziejów socjalizmu polskiego – książka Adama Ciołkosza i Lidii Ciołkosz. Dzieło miało obejmować pięć tomów. Celem pracy było doprowadzenie historii polskiego socjalizmu do czasów współczesnych. Książka stanowi cenny wkład do badań nad dziejami Wielkiej Emigracji. Tom pierwszy obejmuje trzydziestolecia między powstaniem listopadowym i styczniowym. Tom drugi obejmuje historię do roku 1872[1]. Książka jest klasycznym studium z zakresu historii idei[2].

Zarys dziejów socjalizmu polskiego
Autor

Adam Ciołkosz i Lidia Ciołkosz.

Tematyka

Historia polskiego socjalizmu

Typ utworu

monografia

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Wielka Brytania

Język

polski

Data wydania

1966-1972

Przypisy edytuj

  1. W kolekcji Adama Ciołkosza w Instytucie Polskim i Muzeum im. generała Sikorskiego w Londynie (kolekcja nr 133) znajdują się maszynopisy tomów 3, 4, 6 i cześć materiałów do tomu 5 zob. Rafał Stobiecki, Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r., Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2005, s. 261, przyp. 141
  2. Rafał Stobiecki, Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r., Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2005, s. 263

Bibliografia edytuj

  • Lidia i Adam Ciołkoszowie, Zarys dziejów socjalizmu polskiego, t. 1, Londyn: Gryf Publ. 1966.
  • Lidia i Adam Ciołkoszowie, Zarys dziejów socjalizmu polskiego, t. 2, Londyn: Gryf Publ. 1972.
  • Rafał Stobiecki, Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r., Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2005, s. 261-264.

Linki zewnętrzne edytuj

Zobacz też edytuj