Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich

polska administracja cywilna na Wschodzie w latach 1919-1920

Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (ZCZW) – polska administracja cywilna na terenach Litwy, Białorusi i Wołynia („byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego”) nieinkorporowanych do Polski, a zajętych przez Wojsko Polskie w latach 1919–1920.

Obszar pod Zarządem Cywilnym Ziem Wschodnich

Utworzenie i likwidacja edytuj

ZCZW został utworzony przez Generalnego Komisarza Cywilnego, organ władzy ustanowiony dekretem z 19 lutego 1919 przez Naczelnego Dowódcę Wojsk Polskich[1]. 22 kwietnia 1919 Józef Piłsudski wydał odezwę do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w sprawie przyszłego losu tych ziem, informując o utworzeniu zarządu cywilnego, zamiast wojskowego[2]. Z dniem 1 czerwca 1920 rozkazem Naczelnego Wodza Wojsk Polskich z 29 maja 1920 bezpośredni nadzór nad tą strukturą objął rząd RP[3]. ZCZW faktycznie przestał istnieć z chwilą zajęcia tych ziem przez bolszewików latem 1920, zaś formalnie zlikwidowano go 9 września 1920[4].

Komisarze Generalni Ziem Wschodnich edytuj

Zmiany w organizacji edytuj

Przypisy edytuj

 1. Dz. Urz. ZCZW z 1919 r. Nr 1, poz. 2.
 2. Odezwa opublikowana w dziale nieurzędowym Monitora Polskiego nr 95 z dnia 28 kwietnia 1919 r.
 3. Dz. Urz. ZCZW z 1920 r. Nr 42, poz. 1057.
 4. Dziennik Rozkazów z 1920 r. Nr 35, poz. 752.
 5. Zarys działalności Ekspozytury Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich w Warszawie w roku 1919-ym. Na prawach rękopisu, Tłocznia Br. Tomczyka, [b.r.] [dostęp 2020-01-19].
 6. Dz. Urz. ZCZW z 1919 r. Nr 1, poz. 2.
 7. Dz. Urz. ZCZW z 1919 r. Nr 3, poz. 13.
 8. Dz. Urz. ZCZW z 1919 r. Nr 3, poz. 12.
 9. Dz. Urz. ZCZW z 1919 r. Nr 5, poz. 40.
 10. Dz. Urz. ZCZW z 1919 r. Nr 5, poz. 41.
 11. Dz. Urz. ZCZW z 1919 r. Nr 17, poz. 153.
 12. Dz. Urz. ZCZW z 1919 r. Nr 19, poz. 174.
 13. Dz. Urz. ZCZW z 1919 r. Nr 25, poz. 257.
 14. Dz. Urz. ZCZW z 1919 r. Nr 26, poz. 275.
 15. Dz. Urz. ZCZW z 1919 r. Nr 35, poz. 407.
 16. Dz. Urz. ZCZW z 1920 r. Nr 6, poz. 79.
 17. Dz. Urz. ZCZW z 1920 r. Nr 9, poz. 149.
 18. Dz. Urz. ZCZW z 1920 r. Nr 34, poz. 845.

Bibliografia edytuj