Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością (QM, z ang. quality management) – zarządzanie poprzez system zarządzania jakością obejmujące następujące etapy[potrzebny przypis]:

Według W. A. Shewharta: im wyższa jakość, tym niższy koszt.

Zobacz też edytuj