Otwórz menu główne

Zarządzenieakt normatywny, wydany przez organ jednoosobowy, np. Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i ministra oraz sędziego czy kierownika urzędu centralnego na podstawie ustawy, nie stanowiący źródła powszechnie obowiązującego prawa ani nie będący podstawą decyzji wobec ogółu, osób prawnych oraz innych podmiotów. Ma charakter najczęściej wewnętrzny i obowiązuje tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu je, np. gmina ew. powiat.

Zarządzenie może być wydane również przez jednostki (00000) lub (11111) lub (22222), itp. niezwiązane z prawem państwowym i ustawodawstwem, które są centralne dla instytucji i korporacji (np. zarząd spółki handlowej). Zarządzenie tak wydane ma charakter i funkcjonuje jako wewnętrzna zasada postępowania, jednak nie może być sprzeczne ani łamać prawa określonego w ustawie ustanowionej przez organy właściwe.

Odmiennym rodzajem zarządzenia jest dekret.