Zastępca pierwszego ministra Szkocji

Zastępca pierwszego ministra Szkocji (ang. Deputy First Minister of Scotland, gael. Leas-Phrìomh Mhinistear na h-Alba, scots Heid Meinister Depute o Scotland) – zastępuje pierwszego ministra na uroczystościach i obradach egzekutywy. W razie śmierci lub niespodziewanej dymisji swego zwierzchnika zostaje p.o. pierwszego ministra (dwa razy był nim Jim Wallace).